Đây là giao diện Matlab khi bạn khởi động


Cửa sổ  desktop của Matlab  bao gồm các panel sau:
Current Folder — Truy cập file
Command Window — Nhập vào các dòng lệnh, được hiển thị bởi dấu nhắc (>>).
Workspace — Quan lý dữ liệu mà người dùng tạp ra hoặc thêm vào từ 1 file.
Khi bạn làm việc với Matlab bạn gõ các lệnh để tạo biến và gọi các hàm (functions). Ví dụ tạo 1 biến trong Matlab tên là a bằng cách gõ cú pháp sau trong Command Window:
a = 1
MATLAB sẽ thêm biến a vào workspace và hiện kết quả trong Command Window.
a =
1
Tạo thêm các biến khác
b = 2
 b =
2
 c = a + b
 c =
3
 d = cos(a)
 d =
0.5403
Khi người dùng không chỉ định biến đầu ra, MATLAB sẽ sử dụng biến mặc định ans ( viết tắt answer)  để lưu kết quả tính toán
sin(a)
 ans = 
 0.8415
Nếu người dùng kết thúc câu lệnh bằng dấu chấm phẩy thì Matlab chỉ thực hiện nó mà không thể hiện kết quả ra Command Window.
e = a*b;
Người dùng có thể gọi lại các câu lệnh trước đó bằng cách sử dung các phím lên xuống (↑ và ↓ ).

Lập trình Matlab

Lập trình C#

Lập trình C++

Chế tạo robot

Học AutoCAD

Thiết kế Powerpoint chuyên nghiệp

Làm phim hoạt hình 3D với MAYA

Matlabthayhai. Powered by Blogger.

Hướng dẫn cài đặt Matlab 2014+15+16

Your Name


Your Message*

Categories

Hello! We’re Fenix Creative Photo Studio

Video

Khóa học ##Anh văn cho người mất gốc

Lập trình Android toàn tập

Lập trình WinForm với C#: 10 ứng dụng

Lập trình Kotlin toàn tập

Thiết kế Web chuẩn SEO bằng Wordpress cho người mới

Lập trình Wordpress Theme cho doanh nghiệp cùng Bootstrap

THÀNH THẠO Kế toán thực tế trên phần mềm MISA

THÀNH THẠO Kế toán tổng hợp trên Excel sau 30 ngày