Matlab tìm ra hàm hồi quy của 1 đường cong bằng thuật toán ‘least squares curve fitting’. The curve used is restricted to polynomials. With the command polyfit any polynomial can be fitted to the data. polyfit (x, y, n)
finds the coefficients of a polynomial of degree n that fits the data (finds the linear relation between x and y).
Let’s start with finding a linear regression of some data:
>> x = 0:10;
>> y = [-.10 .24 1.02 1.58 2.84 2.76 2.99 4.05 4.83 5.22 7.51]
>> p = polyfit (x, y, 1) % find the fitting polynomial of order 1
p = 0.6772 -0.3914
The output of polyfit is a row vector of the polynomial coefficients, the solution of this example is therefore
y = 0.6772x − 0.3914.
Exercise 51.

0 nhận xét:

Lập trình Matlab

Lập trình C#

Lập trình C++

Chế tạo robot

Học AutoCAD

Thiết kế Powerpoint chuyên nghiệp

Làm phim hoạt hình 3D với MAYA

Matlabthayhai. Powered by Blogger.

Hướng dẫn cài đặt Matlab 2014+15+16

Your Name


Your Message*

Categories

Hello! We’re Fenix Creative Photo Studio

Video

Khóa học ##Anh văn cho người mất gốc

Lập trình Android toàn tập

Lập trình WinForm với C#: 10 ứng dụng

Lập trình Kotlin toàn tập

Thiết kế Web chuẩn SEO bằng Wordpress cho người mới

Lập trình Wordpress Theme cho doanh nghiệp cùng Bootstrap

THÀNH THẠO Kế toán thực tế trên phần mềm MISA

THÀNH THẠO Kế toán tổng hợp trên Excel sau 30 ngày