Cộng đồn người sử dụng Matlab rất là rộng lớn và rất hảo tâm :) . Mình mới tìm được một bộ 3 phần mềm của Prof. Tingyue Gu.

– Phần mềm 1: Giải Pt vi phân thuần nhất bằng phương pháp Euler và Runge – Kutta
– Phần mềm 2: Giải Hệ 2 pt vi phân thuần nhất bằng phương pháp Euler và Runge – Kutta
– Phần mềm 3: GIải hệ PT vi phân phi tuyến

Các bạn có nhu cầu thì tải về sử dụng nhé:

0 nhận xét:

Cài đặt Matlab 2018

Cảm nhận Học viên

Matlabthayhai. Powered by Blogger.