Cộng đồn người sử dụng Matlab rất là rộng lớn và rất hảo tâm :) . Mình mới tìm được một bộ 3 phần mềm của Prof. Tingyue Gu.

– Phần mềm 1: Giải Pt vi phân thuần nhất bằng phương pháp Euler và Runge – Kutta
– Phần mềm 2: Giải Hệ 2 pt vi phân thuần nhất bằng phương pháp Euler và Runge – Kutta
– Phần mềm 3: GIải hệ PT vi phân phi tuyến

Các bạn có nhu cầu thì tải về sử dụng nhé:

0 nhận xét:

Lập trình C++

Chế tạo robot

Học AutoCAD

Cài đặt Matlab 2014+15+16 + 17

Matlabthayhai. Powered by Blogger.

Video

Khóa học ##Anh văn cho người mất gốc

Lập trình Android toàn tập

Lập trình WinForm với C#: 10 ứng dụng

Lập trình Kotlin toàn tập

Thiết kế Web chuẩn SEO bằng Wordpress cho người mới