Đây là những project rất HOT!!! hiện nay. Chúng sẽ là nguồn tham khảo vô cùng hữu ích cho các bạn. Hãy liên hệ với Thầy Hải để tìm hiểu thêm về chi phí bằng cách click vào ĐẶT MUA

MS
Tên Project


Số người đặt mua
01
Nhận dạng kí tự viết tay sử dụng mạng Nơ-ron nhân tạo
Xem video
Full code + Giao diện
 5
02
Nhận dạng mặt người sử dụng thuật toán PCA
Full code + Giao diện
  25
03

Nhận dạng vân tay
Xem video
Full code + Giao diện
5
04
Nhúng/Trích xuất ảnh (Watermarking) vào file audio
Full code + Giao diện
11
05
Phát hiện khói/ đámg cháy trong không gian HSV
Xem video
Full code + Giao diện
2
06
Nhận dạng mặt người dựa trên thuật toán SVM
Full code + Giao diện
2
07
Nén ảnh dựa trên thuật toán Huffman
Xem video
Full code + Giao diện
7
08
Đọc barcode offline/ online 
Xem video
Full code + Giao diện
7
09
Nén ảnh không tổn hao dựa trên biến đổi Wavelet
Xem video
Full code + Giao diện
8
10
Nhúng/ trích xuất kí tự (Watermarking) vào file audio
Xem video
Full code + Giao diện
2
11
Phát hiện lỗi trên bo mạch (PCB defects detection)
Xem video
Full code + Giao diện
1


0 nhận xét:

Cài đặt Matlab 2018

Cảm nhận Học viên

Matlabthayhai. Powered by Blogger.