- KHÓA HỌC LẬP TRÌNH MATLAB CƠ BẢN NAY CHỈ CÒN 349K!!! HỌC ONLINE MỌI LÚC MỌI NƠI. NHANH TAY ĐĂNG KÍ NHÉ CÁC BẠN  • Thông tin khóa học: Tổng thời lượng 36 videos
  • Hình thức học: Online
  • Đối tượng: Sinh viên Đại học, Học viên Cao học
  • Nội dung khóa học

Phần 1
Giới thiệu tổng quan
Thời gian
Bài 1
Giới thiệu về khóa học và giảng viên 01:07
Phần 2
Làm quen Matlab
Bài 2
Giới thiệu giao diện phần mềm Matlab 04:38
Bài 3
Tạo biến trong Matlab 02:40
Bài 4
Các toán tử đại số trong Matlab05:15
Bài 5Các hàm được xây dựng sẵn trong Matlab 10:10
Bài 6
Viết chương trình đơn giản07:18
Phần 3
Chuỗi kí tự và vector (Mảng 1 chiều)
Bài 7
Cơ bản về chuỗi kí tự07:46
Bài 8
Nhận thông tin từ người dùng và hiển thị dữ liệu08:33
Bài 9
Vector và các toán tử trên vector P105:33
Bài 10
Vector và các toán tử trên vector P205:59
Phần 4Đồ họa 2D trong Matlab
Bài 11
Hàm plot trong Matlab 12:00
Bài 12
Vẽ đồ thị 1 số hàm đơn giản12:58
Bài 13
Xây dựng nhiều đồ thị trên 1 khung đồ họa10:13
Bài 14
Thêm đường thẳng và các kí tự11:40
Phần 5
Ma trận (Mảng 2 chiều)
Bài 15
Cơ bản về ma trận trong Matlab 04:08
Bài 16
Các phép tính đối với ma trận P1 06:20
Bài 17
Các phép tính đối với ma trận P2 02:12
Bài 18
Các hàm đặc biệt và hệ phương trình tuyến tính08:50
Phần 6
Cấu trúc điều khiển chương trình
Bài 19
Các toán tử quan hệ và logic06:18
Bài 20
Cấu trúc điều kiện if-else07:05
Bài 21
Cấu trúc điều kiện if-else lồng nhau08:05
Bài 22
Bài tập ví dụ cấu trúc điều kiện09:22
Bài 23
Cấu trúc vòng lặp for09:20
Bài 24
Cấu trúc vòng lặp while P111:21
Bài 25
Cấu trúc vòng lặp while P206:20
Bài 26
Bài tập ví dụ cấu trúc vòng lặp P107:47
Bài 27Bài tập ví dụ cấu trúc vòng lặp P206:16
Bài 28
Cấu trúc switch - case P104:13
Bài 29
Cấu trúc switch - case P205:02
Bài 30
Bài tập thực hành các cấu trúc điều khiển chương trình09:21
Phần 7
Xây dựng hàm trong Matlab
Bài 31
Xây dựng hàm người dùng trong Matlab07:11
Bài 32Bài tập thực hành xây dựng hàm người dùng12:50
Phần 8
Đồ họa 3D trong Matlab
Bài 33
Xây dựng đồ họa 3D trong Matlab11:11
Bài 34
Bài tập thực hành vẽ đồ thị 3D của các hàm 2 biến05:11
Phần 9
Bài tập cuối khóa
Bài 35
Bài tập tổng hợp cuối khóa (P1)15:00
Bài 36
Bài tập tổng hợp cuối khóa (P2)15:00Học trực tuyến qua mạng INTERNET với Thầy Hải
I am not number 1, but I am the best!0 nhận xét:

Lập trình Matlab

Lập trình C#

Lập trình C++

Chế tạo robot

Học AutoCAD

Thiết kế Powerpoint chuyên nghiệp

Làm phim hoạt hình 3D với MAYA

Matlabthayhai. Powered by Blogger.

Hướng dẫn cài đặt Matlab 2014+15+16

Your Name


Your Message*

Categories

Hello! We’re Fenix Creative Photo Studio

Video

Khóa học ##Anh văn cho người mất gốc

Lập trình Android toàn tập

Lập trình WinForm với C#: 10 ứng dụng

Lập trình Kotlin toàn tập

Thiết kế Web chuẩn SEO bằng Wordpress cho người mới

Lập trình Wordpress Theme cho doanh nghiệp cùng Bootstrap

THÀNH THẠO Kế toán thực tế trên phần mềm MISA

THÀNH THẠO Kế toán tổng hợp trên Excel sau 30 ngày