Matlab-Simulink

…..Simulink là một môi trường phục vụ việc mô phỏng đa miền và làm cơ sở cho việc thiết kế các hệ thống động lực và hệ thống nhúng. Nó cung cấp một môi trường tương tác đồ họa và một lớp các thư viện block tùy biến, cho phép bạn thiết kế, mô phỏng, thực hiện, và thử nghiệm một loạt các hệ thống trong khoảng thời gian thay đổi.

NỘI DUNG KHÓA HỌCBài 1. Giới thiệu về Matlab- Simulink và các block

Bài 2. Khởi tạo và làm việc với một model (file .mdl)

Bài 3. Giải phương trình và hệ phương trình vi phân thường

Bài 4. Mô phỏng các cơ hệ đơn giản trong Simulink – Phân tích kết quả Mô phỏng con lắc đơn

Bài 5. Mô phỏng các cơ hệ phức tạp trong Simulink – Phân tích kết quả
Các bài toán điển hình:

– Hệ xe chuyển động

– Mô phỏng chuyển động vệ tinh quanh trái đất

– Mô phỏng hệ phi tuyến (bài toán tên lửa, bài toán xe ô-tô chuyển động chịu tác dụng của lực khí động…)

– Mô phỏng cơ cấu 4 khâu

– Mô phỏng động học thuật cánh tay robotBài 6. Tổng kết khóa học

————————————————————————————————————————
Đối tượng : Sinh viên Đại học, Cao học
Cách thức: tham gia trực tiếp các khóa học ( hoặc học trực tuyến qua mạng internet. Để tìm hiểu thêm về cách thức học trực tuyến các bạn có thể truy cập vào đây:Học trực tuyến qua mạng với Thầy Hải) hoặc đăng kí theo mẫu BIỂU MẪU
Thông tin khóa học: Tổng thời lượng: 7 buổi x 2.5h.
Liên hệ Thầy Hải : 098.293.0086
Email : matlabthayhai@gmail.com 

0 nhận xét:

Cài đặt Matlab 2018

Cảm nhận Học viên

Matlabthayhai. Powered by Blogger.