Bài 1. Giới thiệu
Xử lý ảnh là gì; Môi trường làm việc Mathlab : Mathlab desktop, Mathlab Editor; Tạo M-file. Xây dựng M-function.

Bài 2. Các vấn đề liên quan đến xử lý ảnh trên mathlab

Cách biểu diễn một ảnh số. (Đọc ảnh, Hiển thị ảnh, Ghi ảnh, Lớp dữ liệu, Kiểu ảnh, Chuyển đổi giữa các lớp và kiểu ảnh, Làm việc với mảng, Xây dựng hàm M-Function.)

Bài 3: Biến đổi cường độ sáng của ảnh và lọc không gian
Một số hàm biến đổi cường độ ảnh.
Xử lý biểu đồ.
Lọc không gian.

Bài 4: Xử lý trên miền tần số
Biến đổi rời rạc Furie (DFT).
Xử lý DFT trong Matlab.
Bộ lọc miền tần số.

Bài 5: Khôi phục ảnh
Làm giảm và khôi phục trong xử lý ảnh.
Nhiễu.
Làm giảm nhiễu bằng việc sử dụng bộ lọc không gian.
Làm giảm nhiễu tuần hoàn bằng việc sử dụng bộ lọc tần số.
Một số hàm, bộ lọc thông dụng.
Thuật toán Lucy-Richarson.
Phép biến đổi hình học trong xử lý ảnh.

Bài 6: Xử lý ảnh mầu
Biểu diễn ảnh mầu trong mathlab.
Chuyển đổi giữa các không gian màu.
Các vấn đề cơ bản trong xử lý ảnh màu.
Lọc không gian cho ảnh màu.

Bài 7: Nén ảnh & Xử lý hình ảnh
Nén ảnh. Thuật toán Huffman.
Giải nén ảnh.
Nén ảnh Jpeg.
Giãn ảnh.
Làm mòn ảnh.
Kết họp giữa giãn ảnh và làm mòn ảnh.
Chỉnh mức xám.

Sau khóa học này các bạn có thể áp dụng thực hành được ngay và dưới đây là sản phẩm của các bạn học viên sau khóa học:
————————————————————————————————————————

Đối tượng : Các bạn sinh viên, học viên cao học, các kỹ sư tự động hóa, điều khiển tự động.

Cách thức: tham gia trực tiếp các khóa học ( hoặc học trực tuyến qua mạng internet. Để tìm hiểu thêm về cách thức học trực tuyến các bạn có thể truy cập vào đây:Học trực tuyến qua mạng với Thầy Hải) hoặc đăng kí theo mẫu BIỂU MẪU

Thông tin khóa học: Tổng thời lượng: 7 buổi x 2.5h.

Liên hệ Thầy Hải : 098.293.0086
Email : matlabthayhai@gmail.com

1 nhận xét:

Anonymous said...

Khóa học rất hay thầy ơi!

Cài đặt Matlab 2018

Cảm nhận Học viên

Matlabthayhai. Powered by Blogger.