1. Giới thiệu mạng Nơ-ron nhân tạo
Mạng nơ-ron là gì? Tìm hiểu về mạng nơ-ron sinh học và hệ thần kinh của con người, mạng nơ-ron nhân tạo, ưu việt của mạng nơ-ron nhân tạo. Sơ lược lịch sử của mạng nơ-ron và ứng dụng mạng nơ-ron

2. Mô hình mạng, Cấu trúc mạng nơ-ron và quá trình học
Mô hình một nơ-ron, hàm kích hoạt, cấu trúc mạng nơ-ron, các thuật toán học, học mẫu

3. Mạng Perceptrons và phân loại tuyến tính
perceptron , perceptron learning rule, adaline, LMS learning rule, adaptive filtering, XOR problem

4 . Thuật toán lan truyền ngược (Backpropagation)
multilayer feedforward networks, backpropagation algorithm,

5. Thuật toán backpropagation và mạng đa lớp dẫn tiến thuận
working with backpropagation, advanced algorithms, performance of multilayer perceptrons

6 . Dynamic Networks
Historical dynamic networks, focused time-delay neural network, distributed time-delay neural network, NARX network, layer recurrent network, computational power of dynamic networks, learning algorithms, system identification, model reference adaptive control

7. Final Project
Sau khóa học này các bạn có thể áp dụng thực hành được ngay và dưới đây là sản phẩm của các bạn học viên sau khóa học:

Một buổi học lập trình với thầy HảiCảm nhận học viên: 

——————————————————————————————————————————————-
Đối tượng : Sinh viên Đại học, Cao học
Cách thức: tham gia trực tiếp các khóa học ( hoặc học trực tuyến qua mạng internet. Để tìm hiểu thêm về cách thức học trực tuyến các bạn có thể truy cập vào đây:Học trực tuyến qua mạng với Thầy Hải) hoặc đăng kí theo mẫu BIỂU MẪU
Thông tin khóa học: Tổng thời lượng: 7 buổi x 2.5h.
Liên hệ Thầy Hải : 098.293.0086
Email : matlabthayhai@gmail.com 

0 nhận xét:

Cài đặt Matlab 2018

Cảm nhận Học viên

Matlabthayhai. Powered by Blogger.