– Một trong những điểm mạnh của mạng nơ-ron đó là khả năng học và mô phỏng (bắt chước). Trong bài này mình sẽ trình bày một ứng dụng điển hình của mạng nơ-ron dự đoán giá nhà đất dựa trên 13 tiêu chí thống kê về nhân khẩu học của một khu vực.
1. Per capita crime rate per town
2. Proportion of residential land zoned for lots over 25,000 sq. ft.
3. proportion of non-retail business acres per town
4. 1 if tract bounds Charles river, 0 otherwise
5. Nitric oxides concentration (parts per 10 million)
6. Average number of rooms per dwelling
7. Proportion of owner-occupied units built prior to 1940
8. Weighted distances to five Boston employment centres
9. Index of accessibility to radial highways
10. Full-value property-tax rate per $10,000
11. Pupil-teacher ratio by town
12. 1000(Bk – 0.63)^2
13. Percent lower status of the population
– Để huấn luyện được mạng nơ-ron chúng ta cần một bộ dữ liệu. Trong Matlab đã có sẵn bộ dữ liệu. Bạn chỉ cần gõ lệnh sau để lấy bộ dữ liệu đó ra:
[x,t] = house_dataset;
– x là các đánh giá bằng con số dựa trên 13 tiêu chí của 506 căn hộ
– t là giá nhà trung bình của 506 căn hộ đó
Chúng ta sẽ tạo ra một mạng nơ-ron có 10 nơ-ron ở lớp ẩn để giải quyết bài toán
net = fitnet(10);
view(net)
Hình 1. Mô hình mạng nơ-ron có 10 nơ-ron lớp ẩn
Tiến hành huấn luyện mạng dựa trên bộ dữ liệu đã có:
[net,tr] = train(net,x,t);
nntraintool
Như vậy là bạn đã tạo ra mạng nơ-ron mới là net và hoàn toàn có thể sử dụng nó đối với các dữ liệu khác .

Tài liệu Mạng nơ-ron nhân tạo do thầy Hải biên soạn
Phần 1:
https://drive.google.com/open?id=0B6_0hhKR3DURcDJoVlBtVHNqZ3M
Phần 2:
https://drive.google.com/file/d/0B6_0hhKR3DURQUFQSll4WlhnUVU/view

0 nhận xét:

Cài đặt Matlab 2018

Cảm nhận Học viên

Matlabthayhai. Powered by Blogger.