Khóa học cung cấp cho sinh viên kinh tế tài chính kiến thức cơ bản về phần mềm MATLAB và ứng dụng trong ngành kinh tế tài chính. Khóa học có thể giúp các bạn nghiên cứu và hoàn thành luận văn cao học liên quan đến tính toán,vẽ biểu đồ, xử lý thuật toán….

Nội dung khóa học 

1. Sơ lược về Matlab

2.Vectors, Ma trận và mảng

3. Dữ liệu đầu vào / đầu ra. 


4. Các cấu trúc vòng lặp.

5. Vẽ đồ thị trong Matlab.


6. Hệ phương trình hồi quy.

7. Định nghĩa và gọi hàm trong Matlab

8. Toolbox kinh tế
——————————————————————————————————————————————-
Đối tượng : Sinh viên Đại học, Cao học
Cách thức: tham gia trực tiếp các khóa học ( hoặc học trực tuyến qua mạng internet. Để tìm hiểu thêm về cách thức học trực tuyến các bạn có thể truy cập vào đây:Học trực tuyến qua mạng với Thầy Hải) hoặc đăng kí theo mẫu BIỂU MẪU
Thông tin khóa học: Tổng thời lượng: 7 buổi x 2.5h.
Liên hệ Thầy Hải : 098.293.0086
Email : matlabthayhai@gmail.com 

0 nhận xét:

Cài đặt Matlab 2018

Cảm nhận Học viên

Matlabthayhai. Powered by Blogger.