Hệ mờ và noron trong kỹ thuật điều khiển của TS. Nguyễn Như Hiền (ĐH KHTN)
Giới thiệu mạng noron của Phạm Nguyên Khang:
http://www.mediafire.com/?4q3n2sgb8slsxt0

0 nhận xét:

Cài đặt Matlab 2018

Cảm nhận Học viên

Matlabthayhai. Powered by Blogger.