Đây là giáo trình Xử lý ảnh của thầy “ĐỖ NĂNG TOÀN và PHẠM VIỆT BÌNH”

Các bạn tham khảo nhé.
Tải về tại đây: Giáo trình xử lý ảnh

0 nhận xét:

Cài đặt Matlab 2018

Cảm nhận Học viên

Matlabthayhai. Powered by Blogger.