Thông thường ảnh chụp thường bị mờ. Chúng ta có thể xóa mờ cho ảnh bằng cách dùng các bộ lọc như: Wiener, Lucy, Tikhonnov hay Blind.

Đây là chương trình xử lý ảnh mờ bằng Matlab. Các lệnh cơ bản được tác giả sử dụng:


deconvwnr(Blurred, PSF, estimated_nsr)
deconvreg(Blurred, PSF)
deconvblind(Blurred, PSF, 100)
deconvlucy(Blurred, PSF, 100)

Code: http://www.mediafire.com/download/qys2m89zm2317q6/xoamo.rar2 nhận xét:

Lê Xuân An said...

Video bị gỡ rồi ad

Matlabththayhai said...

Để mình kiểm tra lại nhé

Cài đặt Matlab 2018

Cảm nhận Học viên

Matlabthayhai. Powered by Blogger.