PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN
Lý thuyết – Bài tập – Lập trình MATLAB – Sử dụng phần mềm CAD/CAE

Phương pháp phần tử hữu hạn (PP-PTHH) đã được biết đến là phương pháp số thông dụng nhất để mô hình và mô phỏng các bài toán trong KHKT. Để vận dụng thành thạo công cụ này, người kỹ sư cần được trang bị một quá trình chặt chẽ từ mô hình, mô phỏng, phân tích đến thiết kế, tạo mẫu, kiểm tra và sản xuất. trong đó, việc áp dụng các kỹ thuật số để tính toán mô phỏng nhanh và chính xác giữ một vai trò quan trọng then chốt. Điều này đã không ngừng thúc đẩy việc nghiên cứu, phát triển và ứng dụng PP-PTHH trong hơn 60 năm qua. 
NỘI DUNG:
 1. - Giới thiệu bài toán cơ học vật rắn biến dạng và các phương pháp giải;
 2. - Giới thiệu các phương pháp số để giải bài toán cơ học vật rắn;
 3. - Giới thiệu phương pháp phần tử hữu hạn: khái niệm, vai trò, bản chất…;
 4. - Lý thuyết về phương pháp phần tử hữu hạn: thuật ngữ, định nghĩa, phương trình…;
 5. - Các loại phần tử hữu hạn: phần tử thanh (TRUSS), phần tử dầm (BEAM), phần tử màng (SHELL)…;
 6. - Giải các bài toán kết cấu bằng phương pháp phần tử hữu hạn: hệ thanh phẳng, hệ thanh không gian, hệ dầm phẳng, hệ dầm không gian, chi tiết dạng tấm…;
 7. - Lập trình MATLAB để giải các bài toán kết cấu bằng phương pháp phần tử hữu hạn;
 8. - Giới thiệu các gói phần mềm CAD/CAE;
 9. - Hướng dẫn sử dụng phần mềm CAD/CAE để giải các bài toán kết cấu.
TIẾN TRÌNH: 
Nội dung được chia thành 7 buổi, mỗi buổi khoảng 2,5 tiếng, trong đó:
 • - Bài số 1-6 tập trung vào học lý thuyết phương pháp PTHH, giải bài tập kết cấu bằng phương pháp PTHH và lập trình MATLAB. Nội dung từng bài thay đổi linh hoạt theo khả năng và tốc độ tiếp thu của người học.
 • - Bài số 7 tập trung vào giới thiệu và hướng dẫn sử dụng phần mềm CAD/CAE để giải các bài toán kết cấu. Ưu tiên sử dụng ABAQUS và NX. Tuy nhiên, người học có thể chọn phần mềm khác nhưng phải báo trước. Nếu người học không muốn học nội dung này thì có thể học tiếp MATLAB ở bài 7.
TỔ CHỨC
 • - Yêu cầu: Phải biết lập trình MATLAB cơ bản và Toán học Ma trận
 • - Số lượng người học: Không quá 3 người/lớp
 • - Học phí: 3tr/1người, 5tr/2người, 6tr/3 người
 • - Hình thức nộp: Chuyển tiền vào tài khoản trước khi học
LIÊN HỆ
 • - Nguyễn Hải Nam --> THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
 • - Điện thoại (tại Pháp) : +33659588280. 
 • - Email: nguyen.hai_nam@yahoo.com 
DUY NHẤT TẠI MATLABTHAYHAI! 
ĐĂNG KÍ HỌC LẬP TRÌNH MATLAB CỞ BẢN TẠI ĐÂY

0 nhận xét:

Cài đặt Matlab 2018

Cảm nhận Học viên

Matlabthayhai. Powered by Blogger.