Hướng dẫn cài đặt MATLAB R2018a chi tiết

Chạy file setup.exe để tiến hành cài đặt MATLAB R2018a phiên bản mới nhất. Giao diện cài đặt hiện lên màn hình
– Bước 1: Tại giao diện đầu tiên hiện ra, bạn chọn Use a File Installation Key sau đó chọn Next. Tiếp đó chọn Yes và chọn Next như 2 hình dưới.
– Bước 2:  Tiếp theo, bạn tích vào I have the File Installation Key for my license và paste vào đó đoạn key sau: 09806-07443-53955-64350-21751-41297 như video:– Bước 3: Tại đây bạn có thể chọn đường dẫn cài đặt theo ý muốn. Nhưng mình khuyến nghị bạn cứ để mặc định và chọn Next như hình:
– Bước 4: Tại đây bạn có thể chọn các gói ứng dụng cần thiết để cài đặt. Bạn có thể giữ nguyên mặc định và chọn Next để tiếp tục. Rồi tiếp đó bạn chọn Next -> Install -> Next và chọn Finish để kết thúc cài đặt như hình minh họa bên dưới.
Hướng dẫn crack MATLAB R2018a chi tiết
– Bước 1: Mở file matlab.exe trong thư mục: C:\Program Files\MATLAB\R2018a\bin (với đường dẫn cài đặt mặc định).
– Bước 2: Tích vào Enter the full path to your license file, including the file name:  và chọn đường dẫn tới thư mục crack (chọn Browse…). Chọn file license_standalone.lic -> Select -> Next và chọn Finish như hình:
– Bước 3: Copy thư mục bin có trong thư mục cr@ck và paste vào thư mục: C:\Program Files\MATLAB\R2018a như hình:
Thế là hoàn thành xong việc crack MATLAB R2018a, bây giờ bạn có thể mở phần mềm lên và sử dụng.
Tải về tại đây: http://corneey.com/wKIUAM

Cài đặt Matlab 2018

Cảm nhận Học viên

Matlabthayhai. Powered by Blogger.