Nội dung khóa học 

Khóa học cung cấp những kiến thức cơ bản cho người học về Lập trình Matlab xử lý tín hiệu âm thanh. Khóa học thực hành trên phần mềm Matlab phiên bản 2014. Code chương trình được chú thích một cách sinh động và trực quan. Các ví dụ minh họa có đính kèm các file audio và chương trình mẫu. Người học sẽ có được tư duy lập trình cũng như có thể phát triển một cách độc lập các chương trình khác. Cuối khóa học Học viên được cung cấp ứng dụng thực tế của xử lý tín hiệu âm thanh dựa trên thuật toán LSB. Chúc các bạn học tốt! 


Bài 1. Đọc file audio và hiển thị đồ họa tín hiệu âm thanh + Matlab code


Bài 2. Ghi âm bằng phần mềm Maltab  + Matlab code

Bài 3: Xử lý tín hiệu âm thanh miền tần số - Biến đổi FFT tín hiệu âm thanh  + Matlab code

Bài 4: Xử lý tín hiệu âm thanh miền không gian + Matlab code

Bài 5: Tạo các hiệu ứng âm thanh (Fad in, Fade out,....) + Matlab code

Bài 6: Xử lý nhiễu và xóa nhiễu + Matlab code

Bài 7: Xây dựng bộ lọc trên miền tần số + Matlab code 

Bài 8: Thuật toán LSB Phần 1
Bài 9: Thuật toán LSB Phần 2 + Matlab code

Đăng kí mua khóa học "Lập trình Matlab – Xử lý âm thanh"

0 nhận xét:

Cài đặt Matlab 2018

Cảm nhận Học viên

Matlabthayhai. Powered by Blogger.