Có lẽ đây là câu hỏi của rất nhiều bạn khi tìm hiểu về Matlab. Để cho công bằng mình xin dịch lại một câu trong số những câu trả lời của một người dùng trên website quora.com"Rất hữu ích, phần mềm MATLAB thường được sử dụng bởi các kỹ sư robotics để lập trình code một cách nhanh chóng với các giải pháp đầy đủ được phát triển bởi C ++. Hầu hết các vị trí kỹ thuật  liên quan đến robotics đều sử dụng Python hoặc MATLAB như một công cụ lập trình . Điều này cũng áp dụng cho ngành Thị giác máy, ngoài việc code trên OpenCV thì chương trình cũng có thể code trên Matlab."0 nhận xét:

Cài đặt Matlab 2018

Cảm nhận Học viên

Matlabthayhai. Powered by Blogger.