Có một số board ứng dụng trong điều khiển cho phép kết nối với Matlab/Simulink, trong đó phải kể đến hai trong số đó:
1. Arduino
        Không phải giới thiệu nhiều, đây là 1 board phổ biến hiện nay. Ứng dụng của Arduino khá rộng và nó cũng dành cho các bạn mới làm điều khiển. Những ứng dụng cơ bản như đọc tín hiệu Analog, cấp xung PWM ... thì Arduino xử lý ngon lành. Đặc biệt Arduino có kết nối External Mode với Simulink. Đây là 1 tính năng rất hay ho cho phép các bạn "móc" dữ liệu lên hay "đẩy" dữ liệu xuống bo mạch.


Điều khiển sao chép hành vi của fingers sử dụng arduino

2. Texas Instrunment C2000
      Phát triển bộ điều khiển cho các ứng dụng là một phần khá quan trọng trong các hệ Cơ điện tử. Công viện này đòi hỏi thời gian và đương nhiên là "Money". Đặc biệt đối với các thuật toán điều khiển phức tạp thì việc này chiếm khá nhiều thời gian của kĩ sư R&D. Rapid Control Prototyping (RCP) là một giải pháp cho khó khăn này. RCP yêu cầu hai thành phần:
  • Máy tính có phần mềm hỗ trợ thiết kế bộ điều khiển (Host Computer)
  • Phần cứng cho phép điều khiển thời gian thực ( Target)
     Thông thường, có rất nhiều phần mềm hỗ trợ thiết kế bộ điều khiển. Đối với kĩ sư R&D thì Matlab/Simulink/Real-Time Workshop là một trong những lựa chọn hàng đầu (Host Computer). Target. Target processor được sử dụng là board TI C2000 DSP (Texas Instrument). Toolbox trong Simulink hỗ trợ C200 đó là 'Embedded Target' for Texas Instruments' C2000 DSP.


Điều khiển động cơ sử dụng TI C2000 DSP


Tham khảo: 


0 nhận xét:

Cài đặt Matlab 2018

Cảm nhận Học viên

Matlabthayhai. Powered by Blogger.