Có thể nói, Cơ điện tử là một chuyên ngành khá rộng được giảng dạy ở bậc đại học. Chúng ta phải cung cấp cho sinh viên một nền tảng lý thuyết tốt bao gồm các lĩnh vực cơ khí, điện và điện tử. Đồng thời, chúng ta giao cho sinh viên các project thực hành tích hợp cảm biến, bộ truyền động và hệ thống nhúng điều khiển thời gian thực.

     Có một số giảng viên tìm cách giải quyết khó khăn này bằng một chương trình giảng dạy cơ điện tử kết hợp một số bộ kit gắn với các bài tập trong phòng thí nghiệm và các course projects. Bộ Kit Rensselaer là một trong số đó. Bộ Kit bao gồm 1 board Arduino, động cơ DC, bộ cảm biến và phần mềm MATLAB/Simulink.


Hình 1. Bộ Kit Rensselaer
     Trong bộ Kit này người dùng có thể xây dựng 3 project thú vị: xe motor tự cân bằng, robot mobile, robot vẽ như hình 2
Hình 2. Self-balancing motorcycle, mobile rover, drawing robot

     Bên cạnh bộ Kit kể trên còn một số robot rất thú vị. Ví dụ: robot MinSeg. Một bài toán rất hay cho sinh viên đó là thiết kế bộ điều khiển thời gian thực cho MinSeg, robot tự cân bằng hai bánh
Hình 3. Robot MinSeg (https://minseg.com/)
Nguồn tham khảo
1. https://www.mathworks.com/company/newsletters/articles/teaching-mechatronics-with-matlab-simulink-and-arduino-hardware.html

0 nhận xét:

Cài đặt Matlab 2018

Cảm nhận Học viên

Matlabthayhai. Powered by Blogger.