Phát triển các hệ thống cơ điện tử đòi hỏi phải tích hợp các hệ vật lý cùng với các hệ thống điều khiển và phần mềm nhúng. Các kỹ sư sử dụng Thiết kế dựa trên mô hình (MBD) để mô hình hóa, mô phỏng và xác minh các hệ thống cơ điện tử từ giai đoạn phát triển sản phẩm ban đầu cho đến giai đoạn sản xuất.
Với MATLAB®/Simulink các bạn hoàn toàn có thể:
 1. 1. Hiểu các tương tác hệ thống phức tạp từ thiết kế thuật toán đến hành vi của nhà máy
 2. 2. Tăng tốc độ phát triển bằng cách làm việc song song với nhiều nhóm
 3. 3. Dự đoán và tối ưu hóa hiệu năng hệ thống
 4. 4. Cải thiện chất lượng của các hệ thống cơ điện tử và thử nghiệm bằng cách sử dụng ít nguyên mẫu phần cứng hơn
 5. 5. Loại bỏ các lỗi mã hóa thủ công bằng cách tự động tạo mã từ các mô hình mô phỏng
 6. 6. Duy trì truy xuất nguồn gốc từ các yêu cầu để thiết kế đến mã
 7. 7. Tái sử dụng các mô hình thiết kế như cặp song sinh kỹ thuật số hoạt động
Khóa học Simulinkn ứng dụng trong Điều khiển & Cơ điện tử nhằm giúp các bạn đạt được các kỹ năng trên. Khóa học sử dụng các thiết bị phần cứng của hãng như Arduino Mega 2560, Robot tự cân bằng MinSeg Mega


Hình ảnh 1. Bộ KIT robot MinSeg Mega


Hình ảnh 2. Board tích hợp hệ thống cảm biến

Hình ảnh 3. Các bạn học viên tham gia khóa học
Nội dung của khóa học bao gồm 10 bài lab và 1 bài Term Project. Cụ thể như sau: 
 1. 1. Giới thiệu về Matlab/Simulink. Cài cặt Arduino Toolbox cho Simulink. Giới thiệu về Robot MinSeg Mega. Tìm hiểu Encoder. Đọc tín hiệu Analog Encoder điều khiển cổng ra PWM.
 2. 2. Tìm hiểu Gyroscope/ Accelerometer, cảm biến MPU6050, đọc dữ liệu qua giao tiếp I2C. Tính toán góc quay từ dữ liệu Gyro/ Accelerometer.
 3. 3. Tìm hiểu về Magnetometer/ Đọc dữ liệu từ Magnetometer/ Lập trình la bà số
 4. 4. Serial Communication/ Gửi dữ liệu 8 bit trong Simulink/ Đọc dữ liệu bằng phầm mềm Realterm. Giao tiếp Bluetooth 
 5. 5. Điều khiển động cơ DC/Speed - Direction - Step Respond/ Nhận dạng tham số động cơ DC/ Mô phỏng động cơ DC/ Bộ điều khiển PID/ Hiện thực hóa bộ điều khiển PI
 6. 6. Cơ bản về điều khiển vòng kín 
 7. 7. Mô hình hóa robot và xây dựng bộ điều khiển cho robot tự cân bằng
 8. 8. Thiết kế bộ điều khiển cho robot sử dụng pole-placement
Sản phẩm sinh viên

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • - Đối tượng: Các bạn sinh viên ngành Cơ khí, Cơ điện tử, Tự động hóa và Điều khiển, ...
 • - Học phí 3.000.000 VNĐ/ khóa. Giảm giá cho các nhóm sinh viên từ 3 học viên trở lên.
 • - Thời lượng: 30 hours/ khóa 
*** Hợp tác chuyển giao Đào tạo cho các Lab/Group/Center có nhu cầu mảng robotics
LIÊN HỆ: 098.293.0086
EMAIL: MATLABTHAYHAI@GMAIL.COM 

0 nhận xét:

Cài đặt Matlab 2018

Cảm nhận Học viên

Matlabthayhai. Powered by Blogger.