Tiếp tục series về Model Based Design (MBD)
Trong bài viết này mình sẽ giới thiệu với các bạn thêm về MBD, tại sao cần MBD và sự ưu việt khi sử dụng MBD. Giải thích các thuật ngữ về SIL, PIL, HIL có lẽ sẽ dành cho bài sau. Bài viết tham khảo từ website: https://www.persol-rd.co.jp/en/service/mbd/ của Nhật khựa :) .

Trong lĩnh vực phát triển liên quan đến ô tô, MBD sẽ ngày càng trở nên quan trọng. Các kỹ sư MBD trong các lĩnh vực khác nhau, nếu thông thạo các sản phẩm và được trang bị kiến thức về MBD sẽ có khả năng cung cấp dịch vụ theo sự thay đổi nhu cầu của khách hàng. 
Dưới đây là mối quan hệ giữa MBD và các bước của quá trình phát triển sản phẩm. (Các bạn click vào hình để xem rõ hơn nha)
Mối quan hệ giữa MBD và các bước khác nhau

                   Những vấn đề mắc phải khi thiết kế  ==>  Giải pháp MBD mang lại

 
0 nhận xét:

Cài đặt Matlab 2018

Cảm nhận Học viên

Matlabthayhai. Powered by Blogger.