Nếu bạn là dân cơ khí động lực hay học về ô tô thì Phần mềm ADVISOR Advanced Vehicle Simulator có lẽ là phần mềm bạn cần phải biết. ADVISOR là một phần mềm chạy trên nền tảng ngôn ngữ lập trình Matlab/Simulink. ADVISOR bao gồm tập hợp các file simulink, dữ liệu và .m files. Nó được thiết kế để phân tích nhanh hiệu suất và khả năng tiết kiệm nhiên liệu của các loại xe thông thường, xe điện và xe hybrid. ADVISOR cũng cung cấp cơ sở cho việc mô phỏng và phân tích chi tiết các thành phần hệ thống động lực do người dùng định nghĩa, điểm khởi đầu của dữ liệu và thuật toán xe được xác minh để tận dụng tối đa tính linh hoạt mô hình của Simulink và khả năng phân tích của MATLAB.

Hình 1. Giao diện chương trình
 • Khi sử dụng ADVISOR người dùng có thể:
 1. Ước lượng khả năng tiết kiệm nhiên liệu của các phương tiện đang được thiết kế, chế tạo.
 2. Tìm hiểu về cách các loại xe thông thường, xe hybrid hoặc xe điện sử dụng (và thải) năng lượng trong bộ hệ thống động lực của chúng.
 3. So sánh lượng khí thải được tạo ra trên một số chu kỳ.
 4. Đánh giá một chiến lược quản lý năng lượng cho bộ chuyển đổi nhiên liệu xe hybrid.
 5. Tối ưu hóa các tỷ số truyền trong hộp số để giảm thiểu việc sử dụng nhiên liệu hoặc tối đa hóa hiệu suất, v.v.
Các mô hình trong ADVISOR  là:
 • Chủ yếu dựa trên kinh nghiệm, dựa vào mối quan hệ đầu vào /ra của các thành phần được đo trong phòng thí nghiệm và bán tĩnh, sử dụng dữ liệu được thu thập ở trạng thái ổn định (ví dụ: mô men xoắn và tốc độ không đổi) và sửa chúng cho các hiệu ứng thoáng qua như quán tính quay của các thành phần truyền động. ADVISOR đã được viết sơ bộ và sử dụng vào tháng 11 năm 1994. Kể từ đó, nó đã được sửa đổi khi cần thiết để quản lý các hợp đồng thầu phụ Hệ thống động cơ hybrid DOE của Hoa Kỳ. Chỉ trong tháng 1 năm 1998, một nỗ lực phát triển phối hợp được thực hiện để chuẩn hóa ADVISOR .
 • Kể từ đó, hơn 4500 cá nhân đã tải xuống một hoặc nhiều phiên bản ADVISOR, bao gồm cả các nhà cung cấp chính. Khoảng 2/3 người dùng là từ ngành công nghiệp và 1/3 từ các trường đại học. Một danh sách ngắn gồm những người dùng ADVISOR chính bao gồm:
 1. Daimler Chrysler
 2. Công ty ô-tô Ford
 3. General Motors Corp.
 4. Hệ thống ô-tô Delphi
 5. Visteon
và hàng trăm người khác

Hình 2. Các loại xe phần mềm ADVISOR mô phỏng


0 nhận xét:

Cài đặt Matlab 2018

Cảm nhận Học viên

Matlabthayhai. Powered by Blogger.