Thiết kế và chế tạo các sản phẩm Cơ điện tử trở thành một đam mê ngấm vào máu dù rất bận rộn với các dự án đào tạo nhưng tôi luôn muốn hợp tác với mọi người để giải quyết các vấn đề về CĐT. Dưới đây là một trong số Các dự án đã trải qua và hoàn thiện.
1. Thiết bị mô phỏng bay dùng cho huấn luyện
  

2. Thiết kế chế tạo robot lau bụi pin mặt trời 

3. Robot hỗ trợ quảng cáo
4. Thiết kế, chế tạo robot song song dạng dây





0 nhận xét:

Cài đặt Matlab 2018

Cảm nhận Học viên

Matlabthayhai. Powered by Blogger.

Chatbox